Hal Yang Membolehkan Untuk Tidak Berpuasa

Dalam keadaan tertentu, syariah membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hal ini adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Bila salah satu dari keadaan tertentu itu terjadi, maka bolehlah seseorang meninggalkan kewajiban puasa. 1. Safar (perjalanan) Seorang yang sedang dalam perjalanan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini didasari oleh Firman Allah SWT: Dan siapaContinue reading “Hal Yang Membolehkan Untuk Tidak Berpuasa”