Hamba Allah

Di kalangan umat Islam, ada yang ketika berinfak tidak mau disebutkan namanya, tetapi dia meminta disebutkan nama ‘hamba Allah’ sebagai pengganti namanya yang sebenarnya. Atau, kadang-kadang orang atau lembaga yang diberi infak itu mengusulkan memakai nama ‘hamba Allah’ saja. Siapakah ‘hamba Allah’ yang sebenarnya? Ayat berikut ini memberikan gambaran yang jelas mengenai ciri-ciri hamba Allah.Continue reading “Hamba Allah”