Menjadi Mulia Tak Perlu Menunggu Kaya

Ini sebuah kisah nyata: ada dua orang wanita yang tinggal serumah. Keduanya selalu menyisihkan sebagian harta yang dititipkan Allah pada mereka dengan cara berinfak. Hal ini mungkin bukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Tetapi tunggu, ulama tersebut melanjutkan kisahnya. Siapakah kedua wanita yang tinggal dalam satu atap itu? Mereka bukanlah anak dan ibu atau kakakContinue reading “Menjadi Mulia Tak Perlu Menunggu Kaya”

Hamba Allah

Di kalangan umat Islam, ada yang ketika berinfak tidak mau disebutkan namanya, tetapi dia meminta disebutkan nama ‘hamba Allah’ sebagai pengganti namanya yang sebenarnya. Atau, kadang-kadang orang atau lembaga yang diberi infak itu mengusulkan memakai nama ‘hamba Allah’ saja. Siapakah ‘hamba Allah’ yang sebenarnya? Ayat berikut ini memberikan gambaran yang jelas mengenai ciri-ciri hamba Allah.Continue reading “Hamba Allah”