Nama-nama Islami dengan Awalan Huruf ‘S’

Nama                 Arti Laki-laki Sa’adan        Kebahagian Sa’ad        Bahagia Sa’aduddin    Agama yang membahagiakan Sa’adi        Kebahagianku Sa’dun        Kebahagian Sabahi        Ketua pejuang Sabiq        Yang mendahului Sabil        Jalan Sabit        Yang baik, pemurah Sabir        Yang sabar Sabqi        Keutamaanku Sabhran        Kesabaran Sabhri   Continue reading “Nama-nama Islami dengan Awalan Huruf ‘S’”