Menyelami Keajaiban Power of Listening

Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab berdiri di mimbar seraya berkata, “Wahai manusia, dengarkan dan taatilah apa yang aku katakan.” Tiba-tiba Salman al-Farisi, salah seorang sahabat yang berasal dari Persia, berdiri dan berbicara dengan lantang, “Tidak ada lagi kewajiban bagi kami untuk mendengar dan taat kepada Anda.” Mendengar pernyataan itu, Umar bin Khattab, seorang pemimpinContinue reading “Menyelami Keajaiban Power of Listening”