Bolehkah Memberi Zakat kepada Saudara?

Tanya: Bolehkah zakat mal diberikan kepada saudara sekandung (kakak/adik) yang hidupnya kekurangan dan siapa saja yang wajib menerima zakat mal? (Budi Raharja) Jawab: Saudara Budi Raharja semoga selalu dirahmati Allah. Zakat mal boleh diberikan kepada saudara sekandung (kakak/adik) yang hidupnya kekurangan dengan syarat saudara sekandung tersebut bukanlah termasuk tanggungan nafkah kita sehari-hari di dalam rumah,Continue reading “Bolehkah Memberi Zakat kepada Saudara?”