Nama-nama Islami dengan Awalan Huruf ‘K’

Nama             Arti

Laki-laki

Ka’ab        Kemuliaan
Kabir        Agung, besar
Kailani        Nisbah
Kafil        Penjamin
Kalim        Orator
kamal        Kesempurnaan
kamaluddin    Kesempurnaan agama
Kamil        Yang sempurna
Karami        Kemuliaanku
Karim        Yang mulia
Karman        Kemuliaan
Kasir        Melimpah, banyak
Katib        Juru tulis
Kazim        Penyabar
Khair        Kebaikan
Khaizuran    Ketua, pemimpin
Khairuddin    Kebaikan agama
Khan        Ketua, pemimpin
Khadim        Sukarelawan
Khalifah    Pengganti, wakil
Khalid (Abd)    Yang kekal
Khaldun        Kekal
Khalis        Suci, ikhlas
Kariman        Haji dan jihad
Khattab        Pengkhutbah
Khatib        Petah berpidato
Khayam        Pembuat khemah
Khazin        Bendahara
Khazindar    Penjaga kekayaan
Khilfi        Pengganti
Khidir        Nama nabi
Khumaini    Pandangan yang jauh
Khuwailid    kekal
Khuarizmi    Nisbah
Khudari        Nisbah
Khabir        Pakar, berpengalaman
Khursyid    Matahari
Khairan        Kebaikan
Khairin        Kebaikan
Khairani    Kebaikanku
Khairul Anwar    Cahaya yang baik
Khairuddin    Sebaik-baik agama
Khairul Anam    Sebaik-baik manusia
Khairun Nas    Sebaik-baik manusia
Khairuzzaman    Sebaik-baik masa
Khairul Amirin    Sebaik-baik pembina
Khairul Harisin    Sebaik-baik pengawal
Khairul Ikhwan    Persaudaraan yang baik
Khalas        Yang selamat
Khallad        Yang kekal
Khalil        Sahabat
Khuwailid    Yang kekal
Khalili        Sahabat
Kiram        Mulia

Wanita

Kadhimah    Yang dapat menahan diri
Kalilah        Lemah
Kamilah        Sempurna
Kamilia        Pepohonan yang selalu hijau
Karimah        Mulia
Kauthar        Kenikmatan yang banyak
Kawakib        Bintang-bintang
Khadijah    Istri Rasulullah Saw
Khairiyah    Kebaikan
Khairunnisa’    Sebaik-baik wanita
Khaizuran    Rotan
Khalda’        Langgeng
Khalidah    Langgeng
Khalifah    Pengganti
Khalilah    Kesayangan
Khalishah    Murni
Khansa’        Seorang pejuang Muslimah
Kharidah    (1) Anak gadis (2) Mutiara yang belum dilubangi
Khaulah        (1) Sahabat Wanita terkenal (2) Rusa betina
Khayyirah    Baik hati
Khazinah    Harta yang tersimpan
Khotibah    Ahli pidato
Khotimah    Penutup – Pengakhiran
Khulaidah    Langgeng
Khuzaimah    Tali kendali

(Sumber: Republika)

2 thoughts on “Nama-nama Islami dengan Awalan Huruf ‘K’

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: